PRZYDATNE APLIKACJE W PRACY TRENERA – CZĘŚĆ III

Celem treningu sportowego jest wywołanie pożądanej adaptacji organizmu na różnych poziomach, która ma przekładać się na poprawienie określonych zdolności motorycznych i wystąpieniu zjawiska superkompensacji. Aby tak było w pierwszej kolejności zawodnik musi być zdrowy aby mógł regularnie uczestniczyć w jednostkach treningowych i masymalizować potencjał fizyczny.

Dlatego powinniśmy odpowiednio kontrolować i  manipulowania obciązeniami w celu zachowania równowagi między potencjalnymi efektami treningowymi. Do tego potrzebne jest nam odpowiednie wychwytywanie informacji i ich analiza. Obciążenia powinniśmy rozpatrywać globalnie m.in. w ujęciu obciążeń wewnętrznych. Czym jest obciążenie wewnętrzne? To reakcja organizmu na dany bodziec. Obrazuje jak zawodnik pod względem fizjologicznym zareagował na jednostkę treningową. Taka reakcja może być zupełnie różna u zawodników którzy zostali poddani temu samemu bodzcowi. Możemy je badać na podstawie np. subiektywnej oceny zmęczenia. Jest to bardzo prosta, tania i skuteczna metoda. Można ją stosować przed treningiem  (wellness) i po treningu (RPEs). RPEs oblicza się mnożąc intensywność treningu przez czas trwania, aby zapewnić miarę obciążenia w dowolnych jednostkach. Intensywność jest opisana jako liczba (0–10) w skali zaproponowanej przez Borga, Hassmen i Lagerstroma. Wykazano istotne związki między RPE a innymi miarami intensywności, takimi jak czy stężenie mleczanu we krwi.  Dlatego warto ją wdrożyć do pracy ze swoimi sportowcami, obojętnie czy pracujecie z drużyną czy indywidualnie.

    APLIKACJA ” ACTIMET”

 

Kolejną przydatną aplikacją jest Actimet, które służy do monitorowania i raportowania pracy sportowców. Pozwala badać i obserwować obciążenie zewnętrzne na podstawie oceny wellness i session RPE. Każdy z zawodników w ciągu 10 sekund może na swoim telefonie ocenić jak się czuje przed treningiem oraz ocenić później jego intensywność. Trener na swoim portalu może w łatwy sposób przeanalizować zgromadzone w czasie dane. Czyli jak obciążenie zmieniało się w ciągu kolejnych dni, tygodni i miesięcy czy porównać obciążenie aktualne do chronicznego oraz podjąć na tej podstawie odpowiednie działania.

Zalety:

  • Pozwala ocenić wellness oraz obciążenie treningowe
  • Łatwość zbierania danych (każdy zawodnik ma aplikacje na swoim telefonie)
  • Łatwa analiza danych na portalu trenerskim
  • Automatyczna kalkulacja- Acute to Chronic Workload czy zmienności tygodniowej obciążeń
  • Łatwość w kontrolowaniu zawodników (kto i kiedy się logował)
  • Możliwość wyróżnienia obciążenia lokomocyjnego (na boisku) i nielokomocyjnego (np. na siłowni)
  • Możliwość utworzenia raportu indywidualnego oraz drużynowego
  • Pozwala zaoszczędzić czas na zbieranie i analizę danych

Wady:

  • Miesięczna opłata

Koszt: od 30 – 40 Euro miesięcznie

Dostępne na IOS oraz Android

LINK: https://www.actimet.com/pl/ 

Drugą część artykułu możecie znaleźć poniżej.

PRZYDATNE APLIKACJE W PRACY TRENERA – CZĘŚĆ II