RYZKO KONTUZJI U DZIECKA JAK IM ZAPOBIEC?

Jak zapobiec pojawieniu się kontuzji u dziecka? Intensywne uprawianie sportu przez dzieci, wiąże się w jakimś stopniu z ich zwiększonym ryzykiem. Okres dojrzewania to bardzo trudny etap w życiu młodego sportowca. W wyniku zmian biologicznych organizmu, wzmożonego wzrostu, czy zwiększającej się masy ciała może dojść do obniżenia parametrów sprawnościowych. Najczęstszym problemem jest pogorszenie koordynacji ruchowej.

Jaka jest przyczyna kontuzji u dzieci?

Wiąże się to ze zmianami proporcji ciała, wydłużeniem kończyn, zmianami w układzie nerwowym, który steruje i pełni kontrole nad ruchem. Pogorszeniu ulega wyczucie rytmu i timingu ruchowego. Kolejne utrudnienie stwarza gwałtowny przyrost siły. Zawodnik generuje wysokie parametry siły np podczas rzutu czy kopnięcia z większą prędkością ruchu niż robił to dotychczas i często tego nie kontroluje. A brak kontroli wiąże sie wtedy z brakiem umiejętności wyhamowania ruchu.

Przeciążeniu ulegają tkanki miękkie, powstają urazy mięśniowe lub ścięgniste. Innym zagrożeniem są wady postawy wynikające z niewłaściwej relacji długości mięśni względem siebie. Powstają asymetrie, które w dłuższej perspektywie mogą się tylko pogłębić i w znacznym stopniu przyczynić sie do kontuzji. 

Aż 70 procent utalentowanych zawodników w tym wieku może być zmuszona do rezygnacji z uprawiania sportu z powodu pojawienia sie kontuzji. Wyklucza ona zawodnika na pewien czas, z uczestnictwa w sporcie.

W jaki sposób można zapobiec kontuzji?

Panaceum na kontuzje może być:
– monitorowanie wieku rozwojowego zawodnika
– przeprowadzanie testów funkcjonalnych
– właściwy dobór działań korekcyjnych
– wprowadzenie rozgrzewki motorycznej przed każdym treningiem
regeneracja potreningową
– właściwy dobór metod i środków dostosowanych do wieku zawodnika
– regularny trening siłowy dostosowany do poziomu zawodnika
– nawyki w ciagu codziennego funkcjonowania w domu, szkole, w drodze na trening

Korzyści z monitorowania ryzyka kontuzji.

Dzięki stałemu monitorowaniu stopnia rozwojowego dziecka, jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć w którym momencie dziecko wejdzie w etap wzmożonego wzrostu. Na zmianę w długości kończyn nie mamy wpływu, ale jeśli dziecko przed tym okresem będzie pracować nad koordynacją ruchową, będzie znało i potrafiło wykonać podstawowe wzorce ruchowe takie jak przyciąć, pompka etc to pogorszenie się koordynacji przejdzie łagodniej niż dzieci, które przed tym okresem nie miały styczności z tego typu treningiem. Warto wspomnieć iż wprowadzenie zajęć gimnastycznych i akrobatycznych do grafiku bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój koordynacji dziecka. Testy funkcjonalne pozwolą zdiagnozować słabe ogniwa w układzie ruchu i poprawę mięśni głębokich tułowia. Mają kluczową rolę w utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała i przywróceniu symetrii ciała. Regularny trening siłowy począwszy od pracy z własnym ciężarem ciała, kończąc na oporze zewnętrznym pozwoli na optymalizację siły, zwiększenie kontroli nad jej generowaniem oraz nad wyhamowaniem ruchu. Jeśli chcesz dowiedzieć się czy zawodnik jest już gotowy do podnoszenia ciężarów, zrób mu testy kontrolne kompetencji siłowych.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Im szybciej Twoje dziecko rozpocznie pracę nad rozwojem ruchowym tym większe prawdopodobieństwo na to że będzie zdrowe. Zwiększy on szanse na odniesienie sukcesu w sporcie. Ryzyko pojawienia się kontuzji na pewno będzie mniejsze.