7 WSKAZÓWEK BUDOWANIA RELACJI Z RODZICAMI

Poznaj 7 wskazówek budowania relacji z rodzicami. Jeśli pracowałeś lub nadal pracujesz z młodymi sportowcami, to z pewnością poznałeś tego rodzica który ma już zaplanowaną całą karierę i przyszłość dla swojego syna/córki, pomimo że ma …7 lat. Oczywiście tacy rodzice zdarzają się rzadko jednak bardzo ważna w pracy trenerskiej jest również umiejętność rozmowy z takimi ludźmi, przekonania ich do siebie, swojej wizji i pomysłu na pracę. Tylko wtedy możemy być pewni że wsparcie w aspekcie odpowiedniego rozwoju ruchowego będzie nie tylko płynęło z naszej strony ale również z tej najważniejszej, czyli rodzica.

Dlatego chcielibyśmy zaproponować parę wskazówek jakich możecie używać w budowaniu relacji z rodzicem.

Wskazówka #1

NIE OSĄDZAJ talentu dziecka. Wychwalaj je, dyskutując o niezwykłym poziomie talentu, etyki pracy i bilansu wykazywanego w życiu zawodowych sportowców. Możesz wskazać obszary, w których ich dziecko ma podobieństwa do zawodników z najwyższego poziomu.

Wskazówka #2

OMAWIAJ rozwój wszystkich zdolności motorycznych (siły, mocy, szybkości, zwinności, koordynacji) w odniesieniu do sukcesu sportowego. Dołącz delikatne przypomnienie o wartości brania udziału w wielu dyscyplinach sportowych, ponieważ odnosi się to do kształtowania większego wachlarzu zdolności ruchowych, które pomagają zachować zdrowe nastawienie do ruchu, zwiększają poziom sportowy a nawet pomagają w radzeniu sobie ze stresem.

Wskazówka #3

PODAWAJ przykłady dobrej drogi na szczyt jaką obrali mistrzowie, aby pokazać że ten kierunek rozwoju który proponujesz jest odpowiedni i przynosi efekty.

Wskazówka #4

W celu poparcia swojego zdania, PRZYTACZAJ wyniki badań naukowych przeprowadzanych na dzieciach i młodzieży. Ważne aby rodzic wiedział że jego dziecko jest pod opieką specjalisty w tej dziedzinie.

Wskazówka #5

DZIEL SIĘ osobistymi spostrzeżeniami na temat środowiska sportowego ( zajęć sportowych w klubie. Zawsze zaczynaj od pozytywów, ponieważ rodzice często nie posiadają niezależnego zdania na ten temat i mogą odeprzeć każde stwierdzenie wobec ich światopoglądu dotyczącego dziecka.

Wskazówka #6

OFERUJ wsparcie dla całego procesu rozwoju dziecka, bez względu na wynik. Podkreślaj wspaniałe cechy, które ma już młody sportowiec, a także te które mogą być wspierane i pomóc cieszyć się ruchem i życiem.

Wskazówka #7

UŚWIADAMIAJ rodzica że najważniejsze u dzieci i młodzieży jest harmonijny rozwój a nie wynik sportowy. Na wyniki przyjdzie czas w wieku seniorskim tym bardziej że naszym zadaniem jako opiekunów jest przede wszystkim budowanie sprawnego i zdrowego człowieka tym bardziej że mały procent z nich będzie mogło uprawiać sport zawodowo.

Oprócz dyskusji o możliwościach sukcesu, musimy również potrafić rozmawiać na temat tego, co może pójść źle w procesie rozwoju sportowego. Jedną z największych bitew jakie napotykamy, jest rosnąca presja na dzieci i rodziców, aby “specjalizować się” w jednym sporcie od najmłodszych lat i we wczesnym wieku osiągać sukcesy